Tělesnost bytí

Bhútánský lama, progresivní duchovní vůdce a významný filmový režisér, Dzongsar Khyentse Rinpoche (nar. 6.7.1961), je přitažlivý sympaťák. Jeden z nejkreativnějších a nejinspirativnějších buddhistických učitelů naší doby. Jeho učení vybízí ke zkoumání našich základních východisek a vžitých představ. Vyhledala jsem ho na Googlu, a kromě jeho knih a přednášek, hle, narazila jsem na kuriozitu o jeho přítelkyni, a ne jedné…

V posledních letech se mnoho píše a mluví, jak duchovní mistři překračují „tabu“ a „stávají se člověkem“. Legendární je šestý dalajlama tibetské buddhistické školy Gelug, Tsangyang Gyatso (1.3.1683 – ?). Narodil se do nejstarší větve tibetského buddhismu, školy Nyingma. Byl pověstný tím, že se často převlékal za laika a z paláce Potala chodil za děvčaty. Popíjel víno a psal poezii. Zanechal množství úchvatných milostných písní a veršů. Staly se velmi oblíbenou četbou v Tibetu i Číně na celá staletí.

Z jeho často citovaných veršů:

„Nejlépe se nepotkat, a tak se nezamilovat.

Nejlépe se nepoznat, a tak si nestýskat.

(překlad: autor)

Nebo:

„Tolik let uplynulo,

v  mých ranách žiješ stále,

zemi i nebe jsem odložil,

ne však tebe, nadále.

Tisíce hor, vod tisíce,

s nimi se loučit, náleží ti více.

(překlad: autor)

 

Vesmír je nekonečně otevřený prostor a nemá žádná tabu. Proto na začátku nebyla žádná přikázání. V průběhu tisíce let se buddhismus z mateřské Indie rozšířil do Asie. Různé školy vznikly v Tibetu, Mongolsku, Číně, Japonsku a v Koreji, dále v jihovýchodní Asii, Thajsku, Barmě a Bhútánu. Zachovalo se základní Buddhovo učení, postupně však vznikala i rozdílná pravidla.

V dnes nejvlivnější tibetské škole Gelug, tak zvané „žluté škole“, (její lámové nosí žlutou kapuci, říká se jim ganden), se klade důraz na trojí přikázání, na patero, osmero a desatero přikázání, včetně pravidla celibátu.

Nejstarší „červená škola“ Nyingma (podle červené kapuce lámů), legendárního šestého dalajlamy, nepovažuje dogmatická přikázání za stěžejní cestu k osvícení. Domnívá se, že prazákladem je čisté srdce. Klíčové je, aby se člověk sám zbavoval svých nedobrých zvyků a závislostí, svádějících k ubližování těm druhým. Alkohol například není ani dobrý, ani špatný, ale opilý člověk jedná nevědomě. A jednání z nevědomí bývá škodlivé.

Koneckonců přikázání je jen metodou, nikoliv cílem cesty. Sám Buddha celibát nevyžadoval. Vznikalo to z vlastní potřeby člověka, podle hraniční dispozice jeho tělesnosti. Lidé různých etnik a lokalit si stanovovali svá pravidla.

Například živočišné produkty, maso a tuk tvoří základ potravy tibetských pastvin. Je známé, že tamní duchovní, i Jeho svatost dalajláma, nevyloučili maso ze svého jídelníčku. Zákazem konzumace masa by lámové nejspíš umřeli hladem. V Indii se mniši živí žebráním. K jejich pravidlům patří po poledni už nejíst. Realita je taková, že je tam suché a horké podnebí a lidé velký přísun potravy nepotřebují. Navíc, kdyby se mniši zaměstnávali sháněním potravy, aby jedli třikrát denně, tak by jim na meditaci a učení asi nezbylo moc času.

Na čínském, japonském a korejském severu bývá v zimě velký mraz. Kdyby místní mniši jedli jen dvakrát denně, fyzicky by zimu těžko vydrželi, ublížilo by to jejich zdraví. Proto předkové upravili přikázání podle jejich tělesných možností.

Mnoho lidí věří v magickou moc mantry. Netuší přitom, že skutečná síla vychází z hlasových vibrací, které zklidní emoce a čistí mysl a srdce. Jen klidné srdce se dokáže napojit na vesmírné vibrace.

Letos v květnu jsem podnikla další cestu po čínských buddhistických horách. Musely se neustále řešit praktické věci, rezervace letenek, ubytování, včasný nástup do správného vlaku, výstup na správné stanici a tak dál, avšak cestování s tematickým zaměřením bylo tak zajímavé. Na lehátku nočního vlaku do hor Pěti vrcholů, stovky kilometrů na západ od Pekingu, mě napadlo, že opravdu jedu za svým vnitřním hlasem. Cesta hlasu je nejvyšší stupeň mého programu „Autoterapie hlasem“. Lidský hlas ztělesňuje zvuk a vibrace. Ukazuje náš potenciál. Hlas může vibrovat jen díky správnému dýchání. Správné dýchání potřebuje aktivizovat svaly, klouby, tělesné tekutiny a emoční prožívání.  Úkolem metody Autoterapie hlasem je tak především řešení naší tělesnosti.

Nejstarší čínská lékařská kniha, „Vnitřní kniha Žlutého císaře“ konstatuje, že veškeré nemoci mají kořeny v mysli. Zabýváme-li se déle či intenzívněji jistou myšlenkou, nesnadným úkolem, rozhodnutím, řešením situace a podobně, tento náročný proces vždy doprovází jistý emotivní stav, starost, úzkost, nebo strach, smutek a někdy zloba. Pokud zadržené emoce nedostanou včasný prostor k ventilování, projeví se celým rozsahem v tělesnosti. Tělesností mám na mysli fyzické tělo, včetně jeho kompletního vnímání. V buddhistických učeních se mluví o liou-čchen, „šesteru prachu“, liou-š´, „šesteru smyslů“ a liou-ken, „šesteru kořenů“.

Jsou to:

oči – vnitřní a vnější vidění,

uši – vnitřní a vnější sluch,

nos – čich, cit a cítění,

jazyk – chuť, prociťování,

fyzické tělo – hmat, dotek

a mysl.

V  své internetové poradně pro seminaristy dostávám hojné otázky. Nejvíce se týkají zdraví a emocí, které se vztahují téměř vždycky k sexualitě a tělesnosti. Psala mi jedna žena, že četla můj sloupek o lásce a sexualitě v časopisu „Píšete, že sex je v životě důležitý, ale já …“

Stejně jako přikázání, také sex je jednou z mnoha cest k tělesné pohodě. Rozladěné tělo je možné srovnat, pročesat, zprůchodnit k harmonii. Autoterapeutický trénink hlasem, tedy dechem dokáže divy.

„Uzlíček v mysli“ je třeba povolit a rozvázat tím, že realitu přijmeme. I když se to momentálně může zdát nepřijatelně. Duchovní učitel, mystik a filozof pocházející z Indie, mistr Osho, přikládal skutku přijetí velký význam.

„Totální přijetí je klíčem ke všem bránám. Je univerzálním, odemkne každé dveře. Jakmile něco přijmeš, začne v tobě okamžitě proces transformace a proměny. Konflikt a opozice zmizí. Už nebudeš polární, protikladný, během přijetí se staneš jednotou. Jsi celistvý.“
Dále uváděl, „Vášně jsou krásné, přijmeš-li je, promění se v milosrdenství, v lásku. Touha, jakmile je přijata, promění se v energii bez chtění. Tato energie je skrytá ve vášních, v touhách. Jakmile je přijmeš, uvolní se tvoje napětí, čistá energie se dostane navenek.“

„Láska není sezónní kytka. Potřebuje víceleté pěstování. Jen když vyroste zevnitř, přesáhne biologii a zplodí spiritualitu“ (Osho).

Opat Š´ Wan-sing, novodobý zakladatel čínského (čchan) zen-buddhistického kláštera v Kantonu, odpovídal na dotaz: „Mistře, může mnich milovat?“ otázkou: „Může někdo lidem pomáhat a přitom se sám bát lásky?“

Podle záznamů ze smolných knih (poznámka autora: historický termín pro úřední zápisy popravčích mistrů o mučení a popravách osob, podezřelých z hrdelních zločinů) 16. – 18. století, lidé tehdy mnohem víc vydrželi, i těžká mnoho denní mučení. Kdežto ve 21. století se člověk složí po sebemenším fyzickém šoku.

Co tedy pro naše tělo děláme? Kolik z denní činnosti věnujeme své tělesnosti? Vždyť jediné, co nám patří, je naše tělo. Jediné, co můžeme v životě ovlivnit, je naše tělesnost. Přijměme vědomě, co dáváme do svých úst, co si bereme do hlavy, nebo co z hlavy vypouštíme. Ale hlavně při tom věnujme pozornost svému dýchání.