Tvůj „klášter“

Dějí se podivné věci, rozbíjejí se hrnky, brýle, telefony, notebook… pak potkáš lásku svého srdce. Za pár let se rozvedeš. Tvůj usměv, tvoje dobrá nálada lezou občas někomu na nervy. Nejsou všichni vždy tak pozitivně naladěni jako ty. Takový je život. Jaký máme životní postoj, tak myslíme i vystupujeme. Naše tělo pak sklízí plody naší mysli. Láska hory přenáší, úsměv léčí. Tyto lidové moudrosti sdělují vskutku zákonitost čchi.

Čchi, životní energie, se točí v cyklech, vrací se jako bumerang

Před několika lety ohromila svět novinka. Čínští historici objevili prvotní verzi  „Tao-te-ťing“. Ano, je to „Kniha o tao a o ctnosti“. Znalcům východní filozofie není určitě cizí. Jde o podivuhodné dílo zakladatele taoistického učení mistra Lao-c´ho. V názvu objeveného vzácného dokumentu byl výraz „Te“ přehozen před „Tao“. Tedy, na začátku to byla „Te-tao ťing“, „Kniha o ctnosti a tao“. Změna pořadí mění prioritu: Aplikace Taa v životě je významnější než jeho poznání.

Tao v čínštině znamená cesta, ale není to obyčejná cesta. Tao je stav tady a teď. Odpovídá na otázku „proč žít“ nikoliv slovem, ale skutečným dějem. Kdekoliv, kdykoliv co řekneš, je to pravda. Co vidíš, je realita. Tao je princip bytí. Je v nás a mezi námi. Jsou to pravidla pohybu čchi. Pravidla, která řídí chod veškerenstva. Běh přírody, cirkulace v lidském těle, ve společnosti. Jsou zkušenosti, které nám předávají nejen guruové, ale také naši moudří předkové, babičky a dědečkové. Věděli, co je život. Tao nám předávají i naše děti, které nelžou.  Koneckonců každý neustále objevujeme své Tao. Fyzické pocity a emoce nás informují o reálném stavu těla a mysli.

Tvoje chování prozrazuje tvůj stav

Te je párová dvojce Taa. Tao jako princip nebes představuje neviditelný svět. Zatímco Te dává Tau formu a rámec. Díky Te se Tao zhmotní.

Pro čínské slovo Te nemáme jiný jazykový ekvivalent. Opisné slovo „ctnost“ je nutné doplnit interpretací. Tedy jaké vlastnosti Te náleží Matce Zemi? Jsou to laskavost, obětavost, pokora, moudrost a spolehlivost.

Lao-c´ ve své Knize Te-tao-ťing uvádí tři principy cesty k harmonii: Tao nebes, Tao země a Tao člověka.  „Tao je nebeský princip, představuje jangový princip, Te je jinový princip, představuje vlastnosti Matky Země. Člověk žije v souladu Taa a Te – principu Otce nebes a ctnosti Matky Země “

Taoistická medicína má v Číně velmi starou tradicí. Předchází dnešní čínské medicíně. Zabývá se pohybem čchi. Velkou pozornost věnuje lidskému vědomí. Zdůrazňuje vliv myšlení a hodnot na zdraví a kvalitu života. Pohyb energie, čchi v různých dynamických fázích se charakterizuje tak zvanými pěti elementy: dřevo, oheň, země, kov a voda. Jinovou energii je možné proměnit v jangovou a naopak. Energetické proudění v jednotlivých částech těla a vnitřních orgánech přirozeně vytváří životní rovnováhu. Když se tato rovnováha naruší, přijdou potíže. Energie ledvin se oslabí, nebo přebývá oheň, energie srdce. Následná řetězová reakce těla dopadne i na chování člověka. V případě oslabených ledvin si člověk nevěří. Při nad míře energie srdce je dotyčný stresovaný, prožívá nervozitu, hrozí mu dokonce syndrom vyhoření.

Řešením je změna vnitřního postoje

Ta ovlivní stav těla a kvalitu jeho prožívání. Přemíra energie jater a žlučníku se v chování projeví jako agrese. Zdravou vlastností pro tuto dvojici orgánů jsou laskavost a srdečnost. Pocit smutku pochází od plic. Dlouho potlačený smutek se projeví až jako zlost. Ten, kdo nám prokazuje obětavost a sounáležitost, melancholii nepodléhá. Ctnosti vesmíru a přírody jsou synonymem pozitivní energie: Laskavost (játra/žlučník), obětavost (plíce/tlusté střevo), pokora (srdce/osrdečník), moudrost (ledviny/močový měchýř) a spolehlivost (slezina/žaludek).  

Náš život, hmotný či mentální vytváří imaginární „klášter“. Platí tam psaná, ale také neviditelná pravidla. Žijeme v něm někdy ochotně, ale někdy toužíme po úniku. I když se to děje pouze v našem podvědomí. Když se věci rozbijí, vnímáme stav třesu a pohnutí. Je to následkem procesu, zmateností počínaje, zlostí a agresí konče. Zatímco šťastné setkání je obrazem ohně, výsledkem pokory – poctivé práce na sobě:

Harmonický tok dechu a čchi uvolní svalové napětí, také přemíru emocí. Dodává víru v těle. Což následně roztočí motor těla – ledvinovou čchi. Ta se pak napojí na srdeční procesy.