Tón Matky

Matkou rozumíme v prvé řadě naší maminku. Ta si zaslouží naši největší úctu a vděčnost. Při světovém Dni matek si však připomeňme i energetický princip, spojený se slovem matka.

Matka je „pupeční šňůrou“, propojením všeho jsoucna. Skrze ní existuje plodnost a hojnost, obětavost a láska, klid a harmonie, soucit a odpuštění. To jsou vlastnosti naší Matky Země, která všem rozdává a všechny živí, a to bez podmínek. Matka předává nebeskou energii všem tvorům, a tím udržuje přírodní koloběh v harmonii.

Podobnou úlohu má mít v lidském těle vnitřní orgán sleziny. Energetickou funkci „matky“ plní v symbióze se srdcem a ledvinami. Je-li slezina s ostatními orgány v rovnováze, pak je hmotné tělo uvolněné a energie v něm zprůchodněná.

Zdravému „provozu“ sleziny prospívá zpívání. Léčivým tónem pro slezinu, jejím „tonálním terapeutem“ je prodloužená slabika /chů/. Tón /chů/ skvěle uvolňuje, zklidňuje, zprůchodňuje a harmonizuje.

Dlouhodobé užití účinně působí na únavový syndrom. Optimální intenzita je ve střední a nižší poloze hlasu.

 

Ke Dni matek 10.05.2020